stowarzyszenie nasza kamionka.pngW dniu 03.12.2013 r. w Kamionce powstało Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Nasza Kamionka, którego siedzibą jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Macha w Kamionce.  Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa.

Działalność Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse oraz ze względu na trudną sytuację życiową mieszkańców małych wsi, skierowana jest na rzecz mieszkańców wsi Kamionka.

stowarzyszenie milosnikow ziemi bliznienskiejStowarzyszenie Miłośników Ziemi "Bliźnieńskiej" powstało z inicjatywy mieszkańców Blizny i zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie dokładnie w dniu 28 czerwca 2010r. Od początku działania stowarzyszenie określiło ambitne cele, między innymi włączenie się do działań na rzecz rozwoju i promocji Gminy Ostrów, wsi Blizna, rozwój kultury i podtrzymywanie tradycji regionalnych, propagowanie integracji z Unią Europejską, podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, organizacja wolnego czasu i wypoczynku itp.

stowarzyszenie borkowianki.pngStowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Borkowianki”  działa na terenie sołectwa Borek Mały od 2006r. Jest samodzielną, społeczną organizacją zrzeszającą kobiety w różnym wieku, zarówno starsze i młodsze, które pragną dzielić się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami oraz tworzyć lepszy, piękniejszy obraz  swojej miejscowości.
Członkinie stowarzyszenia działają dobrowolnie i społecznie realizując postawione sobie cele: pierwszy o charakterze rozrywkowym, polegającym na organizowaniu zabaw okolicznościowych. Starając się pielęgnować tradycje i zwyczaje ludowe.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Zdżary”Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Zdżary” rozpoczęło swoją działalność w 2011 roku. Siedzibę posiada - dzięki uprzejmości władz Gminy Ostrów - w części budynku Szkoły Filialnej w Zdżarach. Zostało ono utworzone przez grupę mieszkanek Zdżar, które za główny cel Stowarzyszenia przyjęły solidaryzowanie mieszkańców wioski we wspólnym działaniu społecznym i kulturalnym. Poza tym Stowarzyszenie posiada szereg celów statutowych, które skierowane są na wszechstronną pomoc dla społeczności lokalnej, a skupiają się przede wszystkim na promowaniu wsi Zdżary w lokalnym środowisku; działaniu na rzecz zachowania i kultywowania tradycji i obyczajów, tak aby nie były one zapomniane. Ważna dla członkiń Stowarzyszenia jest przede wszystkim aktywizacja mieszkańców.

stowarzyszenie krzewienia kultury w gminie ostrow.pngStowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej  w Gminie Ostrów powstało w 2002 roku. W ramach działań statutowych zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą z całej gminy Ostrów liczącej 9 wsi. W działaniu współpracuje z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z siedzibą w Kamionce, oraz sołtysem wsi Wola Ociecka. Celem Stowarzyszenia jest pożyteczne zagospodarowanie czasu dzieciom i młodzieży, działalność kulturalna, zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego i integracja wielopokoleniowa.

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu