Terminarz zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy ostrów na rok 2017 - plik pdf

Zarządzenie nr ZUK.0201.1.2017 z dnia 1 września 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kozodrza - plik PDF

Dodatkowe miejsce odbioru odpadów dla domków letniskowych - plik PDF

Przykładowy druk wpłaty - plik PDF

Druki deklaracji:

druk deklaracji dla mieszkańcow

druk deklaracji dla domkow letniskowych

Uchwala - wzor deklaracji

Rejestr działalnośći regulowanej w zakresie odbioru odpadów na terenie Gminy Ostrów

L.P. Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy Ulica Nr domu Nr lok. Miejscowość Kod Poczta NIP REGON
1 ROŚ.2012.1 Produkcja Handel Usługi "EKOMAX" Kotulak Jerzy Hankówka 28 Jasło 39-200 Jasło 685-101-16-33 370244511
2 ROŚ.2012.2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 3-go Maja 11 Sędziszów Młp. 39-120 Sędziszów Młp. 818-00-02-067 690511170
3 ROŚ.2012.3 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Społka z o.o. Przemysłowa 12 Ropczyce 39-100 Ropczyce 818-00-02-050 690529720
4 ROŚ.2012.4 Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie Ostrów 225 Ostrów 39-103 Ostrów 818-10-07-003 690031569
5 ROŚ.2013.5 F.H.U.T "KAM"   Andrzej Dziuba Krzywa 121A Krzywa 39-120 Sędziszów Młp. 818-118-09-83 690701923
6 ROŚ.2013.6 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wolności 44 Mielec 39-300 Mielec 817-13-96-575 690439247
7 ROŚ.2013.8 "DEZAKO" Sp. z o.o. Kościuszki 30 Dębica 39-200 Dębica 872-000-36-57 850007171
8 ROŚ.2014.10 Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie 225 Ostrów 39-103 Ostrów 818-17-18-052 181108895

 

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Ostrów

- informacja dla mieszkańców na rok 2017

 1. 1.Nowy przetarg na odbiór i transport odpadów

W dniu 22.12.2016r. została podpisana nowa umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Ostrów. W roku 2017 wykonawcą usługi będzie:

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie z Podwykonawcą - Firmą Handlowo-Usługowo-Transportową „KAM” Andrzej Dziuba Krzywa 121A

Termin usługi biegnie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

 1. 2.Terminy i miejsca rozdawania worków na rok 2017r.

Informujemy, że wydawanie worków na odpady na rok 2017 będzie prowadzone według następującego harmonogramu:

 • Blizna – całoroczny tryb wydawania worków w godzinach od 8:00 do 16:00 w budynku starej szkoły przy Parku Historycznym począwszy od dnia 02.01.2017r. (w dniach otwarcia Parku)
 • Skrzyszów – całoroczny tryb wydawania worków w godzinach od 8:00 do 16:00 w budynku GCI Skrzyszów (Gminne Centrum Informacji) począwszy od dnia 02.01.2017r. w dniach pracy Centrum
 • Kamionka – całoroczny tryb wydawania worków w godzinach od 8:00 do 15:00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu (GCKiS) począwszy od dnia 02.01.2017r. w dniach pracy Centrum
 • Ostrów – całoroczny tryb wydawania worków w godzinach od 7:30 do 15:30 w pokoju 23 Urzędu Gminy – począwszy od dnia 02.01.2017r. w dniach pracy Urzędu; (sprzedaż worków dodatkowych w pokoju nr 10 budynek Urzędu Gminy – siedziba GZUK sp. z o.o.)
 • Borek Mały – akcyjne wydawanie worków w dniu 02.01.2017r. w godzinach od 8:15 do 9:45 w budynku Domu Ludowego
 • Kozodrza - akcyjne wydawanie worków w dniu 02.01.2017r. w godzinach od 10:00 do 12:30 w budynku Domu Ludowego
 • Zdżary – akcyjne wydawanie worków w dniu 02.01.2017r. w godzinach od 13:00 do 14:30 w budynku Szkoły Podstawowej
 • Ocieka – akcyjne wydawanie worków w dniu 03.01.2017r. w godzinach od 8:30 do 11:30 w budynku Sołtysówki
 • Wola Ociecka – akcyjne wydawanie worków w dniu 03.01.2017r. w godzinach od 12:00 do 14:30                w budynku Domu Strażaka
 1. 3.Zasady zbiórki odpadów w roku 2017

 • Kolory worków i zasady segregacji nie ulegają zmianie tj.

- niebieski worek na makulaturę i tekstylia

- zielony worek na szkło bezbarwne i kolorowe

- żółty worek na tworzywa sztuczne

- czerwony worek na metal i opakowania wielomateriałowe (kartonu po sokach, mleku itp.)

 • Worki z odpadami powinny być wystawione przez mieszkańców w dniu zbiórki, najpóźniej do godziny 7:30 rano
 • Worki niewykorzystane z roku 2016 można stosować do oddawania odpadów w roku 2017 do wyczerpania zapasu
 • Dla osób, które wybrały system selektywny limit worków czarnych wynosi 5szt. na osobę na rok. Dla osób, które wybrały sposób nieselektywny ilość worków czarnych na osobę na rok wynosi 12 szt.
 • Worki kolorowe nie są limitowane i będą wydawane w systemie wymiany „worek pusty za worek wystawiony” w dniu zbiórki

 1. 4.Kalendarz odbioru odpadów komunalnych na rok 2017
 • Częstotliwość odbioru odpadów pozostaje niezmieniona tzn. zbiórka odpadów odbywać się będzie co dwa tygodnie
 • Kalendarze odbioru odpadów dostępne są do pobrania:

- podczas akcyjnego wydawania worków

- w Urzędzie Gminy – pok.23 i 10

- w stałych punktach wydawania worków, tj. GCI Skrzyszów, GCKiS Kamionka,

Budynek starej szkoły w Bliźnie.

- na stronie internetowej Gminy Ostrów

 1. 5.Sposób płatności za gospodarowanie odpadami
 • Uchwała dotycząca wysokości opłat za gospodarowanie odpadami nie zmieniła się, co oznacza, że w roku 2017 obowiązywać będą dotychczasowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców
 • Stawka za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny wynosi 4,50 zł od osoby na miesiąc
 • Stawka za gospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny wynosi 9,00 zł od osoby na miesiąc
 • Sposób płatności oraz numer rachunku również nie ulega zmianie: można dokonywać wpłat w Banku Spółdzielczym w Ostrowie (wpłata bez pobierania prowizji), lub w dowolnej placówce bankowej                   i pocztowej oraz elektronicznie przez Internet    
 • Książeczki opłat za odpady, jeżeli nie zostały do końca wykorzystane, mogą być używane w roku 2016 aż do wyczerpania blankietów wpłat
 • Nowe książeczki opłat są wydawane na bieżąca w pokoju nr 23 budynku Urzędu Gminy Ostrów

 1. 6.Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • Podobnie jak w roku 2017 w każdą ostatnią sobotę miesiąca w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy w godzinach od 8:00 do 13:00 będą przyjmowane od mieszkańców odpady wielkogabarytowe
 • Warunkiem odbioru odpadów w PSZOK jest okazanie kopii deklaracji odpadowej oraz dokumentu potwierdzającego dokonywanie wpłat za gospodarowanie odpadami

                                                                                                                        

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Ostrów:

Tel. (17) 744 93 16 lub (17) 744 93 27 w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe dane o systemie dostępne są również na stronach internetowych, których adresy zamieszczono poniżej:

Sprawozdania odpadowe:

sprawozdanie odpadowe za 2016

sprawozdanie odpadowe za 2015

sprawozdanie odpadowe za 2014

sprawozdanie odpadowe za 2013

Analizy roczne systemu odpadowego:

analiza roczna systemu odpadowego za 2016

analiza roczna systemu odpadowego za 2015

analiza roczna systemu odpadowego za 2014

analiza roczna systemu odpadowego za 2013

Uchwały:

Uchwała nr XXXIX/216/17 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrów.

Uchwała nr XXXIX/218/17 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała nr XXXIX/219/17 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Uchwała nr XXXIX/217/17 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.

Uchwala - gorne stawki

Uchwala - metoda i stawka

Uchwala - oproznianie zbiornikow przedsiebiorca

Uchwala - program opieki nad zwierzetami

Uchwala - regulamin

Uchwala - stawka za domki tetniskowe

Uchwala - szczegolowy sposob

Uchwala - termin czestotliwosc i tryb

Uchwala - warunki bezdomne i schroniska

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu