W związku z realizacją umowy. Podaję informację odnośnie serwisowania komputerów:

 

1. Proszę o umożliwienie pracownikowi firmy:Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów. Dostępu do komputera (Acer Veriton dostarczonego w listopadzie 2013r.) oraz sprzętu do korzystania z Internetu. Celem wykonania niezbędnych usług serwisowych.  Pracownik firmy powinien przedstawić upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Ostrów (ważne w terminie od dnia 1 grudnia 2013r. do dnia 30 listopada 2015r.), dokument potwierdzający że jest pracownikiem firmy Suntar, dokument potwierdzający tożsamość.

2.W przypadku wątpliwości proszę o telefon do Urzędu Gminy w Ostrowie: Tel. 17 745-11-60, do Pana Dariusza Rokosza.

3. Usługa serwisowa jest bezpłatna dla użytkownika komputera.

Usługa serwisowa obejmuje:

1. Wstępną ocenę prawdopodobnej przyczyny błędu w pracy urządzenia,

2. Wymianę wszelkich części nie nadających się do naprawy na miejscu, z wyjątkiem oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych. W toku wykonywania usługi Wykonawca może zainstalować zastępczy moduł lub jednostkę, co zostanie potwierdzone protokolarnie.

3.Odbiór niesprawnego sprzętu z miejsca w którym jest zainstalowany i dostarczenie go z powrotem.

4. Instalację i konfigurowanie oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem.

5. Usuwanie usterek i problemów związanych z funkcjonowaniem systemu oraz oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem.

6. Diagnostykę, ocenę sprzętu.

7. W przypadku awarii sprzętu - podjęcie właściwych kroków mających na celu naprawę sprzętu, nadzór nad prawidłową naprawą gwarancyjną (w tym przekazanie sprzętu do naprawy dokonywanej przez odpowiedni serwis gwarancyjny i odbiór po naprawie.

8. Ekspertyza techniczna poważnie uszkodzonych urządzeń komputerowych.

9. Wykonanie na zlecenie Zamawiającego jednak nie częściej niż raz na 10 miesięcy następujących czynności:

- Konserwacja jednostki centralnej: czyszczenie otworów wentylacyjnych i styków urządzeń we/wy ( portów USB,LPT itp.) , przy otwartej obudowie czyszczenie wentylatorów obudowy, procesora, zasilacza, wydmuchiwanie zanieczyszczeń ze wszystkich dostępnych elementów elektronicznych, sprawdzenie mocowań kart, czyszczenie napędów DVD, testowanie podstawowych podzespołów jednostki centralnej.

- Konserwacja monitora LCD: czyszczenie otworów wentylacyjnych, wydmuchiwanie zanieczyszczeń ze wszystkich dostępnych elementów elektronicznych, testowanie podstawowych parametrów monitora.

 

 

W związku z realizacją umowy. Podaję informację odnośnie serwisowania komputerów:

 

1. Proszę o umożliwienie pracownikowi firmy:Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów. Dostępu do komputera (dostarczonego w listopadzie 2011r., oraz lutym 2012r.) oraz sprzętu do korzystania z Internetu. Celem wykonania niezbędnych usług serwisowych. Pracownik firmy powinien przedstawić upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Ostrów (ważne w terminie do dnia 30 listopada 2014r.), dokument potwierdzający że jest pracownikiem firmy Suntar, dokument potwierdzający tożsamość.

2.W przypadku wątpliwości proszę o telefon do Urzędu Gminy w Ostrowie: Tel. 17 745-11-60, do Pana Dariusza Rokosza.

3. Usługa serwisowa jest bezpłatna dla użytkownika komputera.

 

Usługa serwisowa obejmuje:

1. Wstępną ocenę prawdopodobnej przyczyny błędu w pracy urządzenia,

2.Wymianę wszelkich części nie nadających się do naprawy na miejscu, z wyjątkiem oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych. W toku wykonywania usługi Wykonawca może zainstalować zastępczy moduł lub jednostkę, co zostanie potwierdzone protokolarnie.

3. Odbiór niesprawnego sprzętu z miejsca w którym jest zainstalowany i dostarczenie go z powrotem.

4. Instalacja i konfigurowanie oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem.

5. Usuwanie usterek i problemów związanych z funkcjonowaniem systemu oraz oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem.

6. Diagnostyka, ocena sprzętu, wycena sprzętu uszkodzonego.

7. W przypadku awarii sprzętu podjęcie właściwych kroków mających na celu naprawę sprzętu, nadzór nad prawidłową naprawą gwarancyjną (w tym przekazanie sprzętu do naprawy dokonywanej przez odpowiedni serwis gwarancyjny i odbiór po naprawie.

8. Ekspertyza techniczna poważnie uszkodzonych urządzeń komputerowych.

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na zlecenie Zamawiającego jednak nie częściej niż raz na 12 miesięcy następujące czynności:

- Konserwacja jednostki centralnej : czyszczenie otworów wentylacyjnych i styków urządzeń we/wy (portów USB, LPT itp.) , przy otwartej obudowie czyszczenie wentylatorów obudowy, procesora, zasilacza, wydmuchiwanie zanieczyszczeń ze wszystkich dostępnych elementów elektronicznych, sprawdzenie mocowań kart, czyszczenie napędów DVD, testowanie podstawowych podzespołów jednostki centralnej.

- Konserwacja monitora LCD: mycie obudowy, czyszczenie otworów wentylacyjnych, wydmuchiwanie zanieczyszczeń ze wszystkich dostępnych elementów elektronicznych, testowanie podstawowych parametrów monitora.

 

 

Jak zgłaszać problem, albo awarię komputera?

Przede wszystkim podając jak najwięcej szczegółów. Zanim zgłosisz problem należy zastanowić się, jakie dokładnie są jego objawy, od kiedy je obserwujesz, czy występowały wcześniej, a jeśli tak to jak często. Zanim zadzwonisz i zgłosisz awarię:

 
 • uruchom ponownie komputer i sprawdź czy problem nie ustąpił;
 • sprawdź czy jest połączenie z punktem dostępowym;
 • przeskanuj komputer programem antywirusowym;
 • sprawdź stan urządzenia (czy antena nie przestawiła się, kable są właściwie podłączone, komputer nie jest uszkodzony mechanicznie);
Sposób zgłaszania awarii:   W dni robocze od godz. 800 do godz. 1500
 
W przypadku konieczności przesyłania komputera do serwisu należy wysłać tylko i wyłącznie niedziałający sprzęt w przypadku awarii komputera należy wysłać sam komputer, (nie należy wysyłać klawiatury, myszki, monitora).
 

 

Informujemy, iż dostawcą komputerów, świadczenia usługi serwisu oraz świadczenia usługi dostępu do sieci Internet została firma Sun TAR, Sp. z o.o. z Tarnowa.

Pracownicy tej Firmy w miesiącu listopad br. będą się kontaktować z osobami które złożyły komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania komputera i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

 

Niedopuszczalnym jest informowanie i namawianie Państwa na zakup dodatkowego sprzętu np. anten wzmacniających sygnał, ponieważ to dostawca powinien takiego zakupu dokonać i dostarczyć dodatkowy sprzęt. W przypadku zaistnienia takich sytuacji lub braku reakcji dostawcy na informacje o braku dostępu do Internetu proszę o informacje w tej prawie.

 

Uprzejmie przypominam o odpowiedniej opiece na sprzętem komputerowym który zostanie przekazany na podstawie umowy użyczenia. Powyższa prośba wynika z faktu, iż będziecie Państwo korzystać ze sprzętu przez najbliższe lata i od was zależy jak długo będzie można z niego korzystać.

 

W przypadku zmiany numeru telefonu lub innych danych (np. zmiana miejsca zamieszkania) uczestnika projektu uprzejmie proszę o niezwłoczne przekazanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na numer telefonu 17 745 11 60 zmienionych danych kontaktowych.

 

 

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu