GOPS w Ostrowie informuje, że w dniu 22 stycznia 2019 r. w godz. 16:00 – 18:00 w Budynku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Ostrów 215 odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.


Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!
 
POPZ logotypy maksi
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

INFORMCJA

Dotycząca  zimowego  utrzymania  dróg  na terenie  Gminy Ostrów

 

Droga Wojewódzka

 Przez teren Gminy Ostrów  przebiega droga wojewódzka NR 986 Tuszyma Ropczyce-Wiśniowa  (od   Woli  Ocieckiej  do granicy  z Gminą  Ropczyce)   będąca  w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.  Zimowym utrzymaniem  kieruje Rejon Dróg Wojewódzkich w Zawadzie  tel. (14) 677 50 88

Drogi powiatowe -  będące w zarządzie Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Zimowym utrzymaniem dróg  kieruje Wydział Dróg Powiatowych  tel. 509 618 383

Drogi gminne -  pozostające w zarządzie Wójta Gminy Ostrów. Usługę zimowego utrzymania  dróg  gminnych  na terenie Gminy Ostrów  świadczy dwóch wykonawców:

 1. U.H „TRANS-STAR” s.c

39-104 Ocieka 223

Tel. 601 512 245

świadczy usługę  zimowego utrzymania dróg   w  miejscowościach;   Ocieka, Wola Ociecka, Blizna

 1. Firma Usługowo –Handlowa “ROLMASZ”

Spółka z o.o Spółka Komandytowa

39-122 Kamionka 323

Tel.  (17) 2233 053;  (17) 2216 181;  601 453 066 ;  663 054 801

Świadczy usługę zimowego utrzymania dróg w miejscowościach :  Ostrów, Skrzyszów, Kamionka, Kozodrza, Borek Mały, Zdżary.

 

Alicja Sikora

 

Ostrów, dnia 3 stycznia2019r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2018r., poz. 994 ze. zm./, na wniosek Wójta Gminy Ostrów z w o ł u j ę na dzień 8 stycznia 2019r. na godzinę 1300 -  nadzwyczajną Sesję (V) Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Zdżarach, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece.
 5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu