Ogłoszenie

Ze wzgledu na zaistniałą sytuację pogodową Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie zwraca się z prośbą do Właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ostrów o ogranicznie do minimum poboru wody z sieci wodociągowej w celach gospodarczych.

Należy ogranicznyć podleanie ogródków przydomowych, trawników, terenów rekreacyjnych oraz zzużycie wody do mycia pojazdów, sprzętu rolniczego i napełniania basenów.

Jednocześnie informujemy, że mogą występować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu, a nawet przerwy w jej  dostawie.

 

Dziękujemy z zastosowanie się do naszej prośby.

 

 

 

Ogłoszenie

Ze wzgledu na zaistniałą sytuację pogodową Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie zwraca się z prośbą do Właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ostrów o ogranicznie do minimum poboru wody z sieci wodociągowej w celach gospodarczych.

Należy ogranicznyć podleanie ogródków przydomowych, trawników, terenów rekreacyjnych oraz zzużycie wody do mycia pojazdów, sprzętu rolniczego i napełniania basenów.

Jednocześnie informujemy, że mogą występować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu, a nawet przerwy w jej  dostawie.

 

Dziękujemy z zastosowanie się do naszej prośby.

 

 

 

Festyn zorganizowany był w niedzielne popołudnie 19 czerwca na placu przy szkole podstawowej. Przed godziną 15-tą przy szkole zaczęli pojawiać się Skrzyszowianie i mieszkańcy okolic, a atrakcji było co nie miara. Imprezę zaszczycili swą obecnością: wice starosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego Bernadeta Frysztak oraz przedstawiciele władz lokalnych, tj. Wójt Gminy Ostrów – Piotr Cielec oraz Radny Powiatowy – Bogusław Wójcik.

Można było podziwiać przemarsz Orkiestry Dętej z Dębicy z mażoretkami z zespołu ANTURJA ze Skrzyszowa oraz koncert orkiestry. Atrakcją festynu był występ zespołu tanecznego ANTURJA ze Skrzyszowa, który obchodzi w tym roku swoje X-lecie. Dyrektor szkoły Andrzej Ziajor i przedstawiciele władz gminnych i powiatowych wręczyli mażoretkom dyplomy i medale za ich wysokie osiągnięcia na  Mistrzostwach Mażoretek Polski Południowo-Wschodniej oraz Ogólnopolskich XVIII Mistrzostwach Mażoretek w Kędzierzynie Koźlu, które odbyły się w maju 2016 r. Szczególne i gorące słowa podziękowania skierowano do p. Bernadety Frysztak – wicestarosty powiatu ropczycko – sędziszowskiego za okazane serce, za ogromne i bardzo znaczące wsparcie finansowe naszego zespołu Anturja, które umożliwiło wyposażenie w nowe stroje wszystkich grup wiekowych oraz zakup nowych pałeczek i pomponów. Wójt Gminy Piotr Cielec wręczył w prezencie naszemu zespołowi Anturja 8 kompletów buław paradnych, za co serdecznie dziękujemy.

Podczas festynu można było oglądnąć występ Zespołu Pieśni i Tańca Wiercany oraz występy wokalne dzieci z zerówki, Martyny Bieszcz i zespołu z kl. II oraz Marii Cieśli z kl. III. Zorganizowano także gry i zabawy dla dzieci z nagrodami. Swoje umiejętności pokazała dziecięca drużyna pożarnicza – OSP Skrzyszów. Talentami pochwaliły się pary taneczne z Towarzystwa Przyjaciół Tańca „Złota Para” w Dębicy oraz Formacja Tańca Nowoczesnego „Vega” z Centrum Kultury w Ropczycach. Nie zabrakło też pokazów zapaśniczych zawodników z UKS „Orzeł” Skrzyszów. Dla dzieciaków przygotowano tradycyjne - ich ulubione - malowanie buziek i lody oraz kiełbaski, napoje, watę, popcorn, prażynki.

Pojawiły się też oczywiście dmuchańce. Oblężone były przejażdżki limuzyną Hummer, samochodem opancerzonym, a także przejażdżki konne, samochody strażackie. Odbyły się też rodzinne i indywidualne turnieje strzelania z łuków prowadzone przez sołtysa Andrzeja Budzika. Mieli także coś dla siebie fani strzelania z pistoletów. Swoje stoiska ze swojskim  jadłem przygotowały mamy mażoretek.  Można było zdegustować potrawy ze stołu wiejskiego /bigos, proziaki, pierogi, pajda chleba+masełko-smalec-ogórki, ciasto/.

Mamy  nadzieję, że  sprawiliśmy  Dzieciom  i  Rodzicom  wiele  radości  i  przyjemności  w  tym  dniu….

W miłej atmosferze czas festynu szybko minął. Wieczorem zaś można było zatańczyć. Z tej imprezy pozostanie wiele fotografii, dzięki czemu wspaniała zabawa i niecodzienna atmosfera zostaną na długo w pamięci wszystkich uczestników naszego festynu. Ja tam też byłam świetnie się bawiłam, co widziałam to opisałam, a sfotografował Mateusz Surman.

Wszystkim uczestnikom festynu dziękujemy za cudowną zabawę, a sponsorom i organizatorom oraz pracownikom szkoły za pomoc w przygotowaniu!!!

tekst: Barbara Budzik / foto: Mateusz Surman

{gallery}wydarzenia/2016/festyn-skrzyszow-2016{/gallery}

Więcej zdjęć na

galeria.gminaostrow.eu

Ogłoszenie

Ze wzgledu na zaistniałą sytuację pogodową Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie zwraca się z prośbą do Właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ostrów o ogranicznie do minimum poboru wody z sieci wodociągowej w celach gospodarczych.

Należy ogranicznyć podleanie ogródków przydomowych, trawników, terenów rekreacyjnych oraz zzużycie wody do mycia pojazdów, sprzętu rolniczego i napełniania basenów.

Jednocześnie informujemy, że mogą występować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu, a nawet przerwy w jej  dostawie.

 

Dziękujemy z zastosowanie się do naszej prośby.

 

 

 

INFORMACJA

 

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U.  z 2016 r. poz. 446/, z w o ł u j ę  na dzień
16 czerwca 2016r. na godzinę 1000 posiedzenie Rady Gminy w Ostrowie- sesja  XXV,  absolutoryjna.

Sesja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie - sala narad.

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja.
 7. Zapoznanie z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostrów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostrów za 2015 rok.
 8. Zapoznanie się z Uchwałą RIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015r.
 9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie z rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za rok 2015 oraz wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za rok 2015.
 10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 11. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego  Gminy Ostrów za 2015r.
 12. Dyskusja w zakresie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Ostrów za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 rok.
 15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

Podkategorie

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu