Publiczne Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy już po raz kolejny zorganizowało Gminne Obchody Święta Flagi, w których uczestniczyły dzieci oraz przedstawiciele władz lokalnych i dyrektorzy placówek oświatowych z terenu naszej gminy. Całe obchody Święta Flagi odbyły się kwietnia 2017 a rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania hymnu Polski. Następnie wszystkich przybyłych gości przywitała dyrektor przedszkola Kazimiera Łącała a zaraz po tym swój program słowno - muzyczny zaprezentowały dzieci z Publicznego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy.

Co roku był organizowany również wspólny pochód pod pobliski pomnik upamiętniający bitwę pod Grunwaldem ale niestety w tym roku z racji złej pogody tylko wytypowana delegacja w osobach dyrektora SP w Ociece Marty Szybała, dyrektora GCKiS w Ostrowie Przemysława Łagowskiego oraz dyrektora SP w Ostrowie Jana Wesołowskiego udała się pod wspomniany pomnik aby tam złożyć kwiaty i zapalić znicz. Oprócz tego p.o. Wójta Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg wraz z dyrektorem ZOJO w Ostrowie Bogusławem Wójcikiem i dyrektorką przedszkola w Kozodrzy Kazimierą Łącała również złożyli kwiaty i zapalili znicz pod tablicą na budynku przedszkola upamiętniającą Rewolucyjne Walki i Bunty Chłopskie w Kozodrzy.

Po powrocie ogłoszono także wyniki gminnego konkursu plastycznego ph. "Ilustracja do polskich bajek", gdzie wręczono pamiątkowej nagrody i dyplomy dla uczestników tego konkursu.

Jak zwykle celem uroczystości jak i konkursu było jak najlepsze przybliżenie dzieciom wiedzy o Polsce oraz przekazanie wartości patriotycznych takich jak m.in.: umiłowanie ojczyzny, przywiązanie do tradycji i kultury oraz szacunek do symboli narodowych.

tekst i foto: Mateusz Surman

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu