stowarzyszenie milosnikow ziemi bliznienskiejStowarzyszenie Miłośników Ziemi "Bliźnieńskiej" powstało z inicjatywy mieszkańców Blizny i zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie dokładnie w dniu 28 czerwca 2010r. Od początku działania stowarzyszenie określiło ambitne cele, między innymi włączenie się do działań na rzecz rozwoju i promocji Gminy Ostrów, wsi Blizna, rozwój kultury i podtrzymywanie tradycji regionalnych, propagowanie integracji z Unią Europejską, podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, organizacja wolnego czasu i wypoczynku itp.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Zdżary”Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Zdżary” rozpoczęło swoją działalność w 2011 roku. Siedzibę posiada - dzięki uprzejmości władz Gminy Ostrów - w części budynku Szkoły Filialnej w Zdżarach. Zostało ono utworzone przez grupę mieszkanek Zdżar, które za główny cel Stowarzyszenia przyjęły solidaryzowanie mieszkańców wioski we wspólnym działaniu społecznym i kulturalnym. Poza tym Stowarzyszenie posiada szereg celów statutowych, które skierowane są na wszechstronną pomoc dla społeczności lokalnej, a skupiają się przede wszystkim na promowaniu wsi Zdżary w lokalnym środowisku; działaniu na rzecz zachowania i kultywowania tradycji i obyczajów, tak aby nie były one zapomniane. Ważna dla członkiń Stowarzyszenia jest przede wszystkim aktywizacja mieszkańców.

stowarzyszenie nasza kamionka.pngW dniu 03.12.2013 r. w Kamionce powstało Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Nasza Kamionka, którego siedzibą jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Macha w Kamionce.  Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa.

Działalność Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse oraz ze względu na trudną sytuację życiową mieszkańców małych wsi, skierowana jest na rzecz mieszkańców wsi Kamionka.

stowarzyszenie borkowianki.pngStowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Borkowianki”  działa na terenie sołectwa Borek Mały od 2006r. Jest samodzielną, społeczną organizacją zrzeszającą kobiety w różnym wieku, zarówno starsze i młodsze, które pragną dzielić się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami oraz tworzyć lepszy, piękniejszy obraz  swojej miejscowości.
Członkinie stowarzyszenia działają dobrowolnie i społecznie realizując postawione sobie cele: pierwszy o charakterze rozrywkowym, polegającym na organizowaniu zabaw okolicznościowych. Starając się pielęgnować tradycje i zwyczaje ludowe.

stowarzyszenie krzewienia kultury w gminie ostrow.pngStowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej  w Gminie Ostrów powstało w 2002 roku. W ramach działań statutowych zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą z całej gminy Ostrów liczącej 9 wsi. W działaniu współpracuje z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z siedzibą w Kamionce, oraz sołtysem wsi Wola Ociecka. Celem Stowarzyszenia jest pożyteczne zagospodarowanie czasu dzieciom i młodzieży, działalność kulturalna, zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego i integracja wielopokoleniowa.

stowarzyszenie aktywne kobiety skrzyszow.pngJest to jedno z najmłodszych stowarzyszeń w gminie Ostrów i istnieje dopiero od lutego 2015. Obecnie w stowarzyszeniu działa około 20 członkiń. Jest to grupa, która powstała w celu promowania miejscowości oraz gminy a także integracji i aktywizacji mieszkańców, wspierania rozwoju kobiet, wspierania rodzin, podejmowania i wdrażania działań o tematyce zdrowotnej, propagowania zdrowego stylu życia, podtrzymywania kultury i miejscowej tradycji jak również prowadzenie działalności charytatywnej (m.in."Jabłka dla naszej wsi" oraz "Akcja Kilo").

zespol ostrowianki.pngStowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Ostrowianki” aktywnie działa już ponad 10 lat a pierwsze zebranie założycielskie odbyło się dokładnie 19 marca 2006. Stowarzyszenie prężnie uczestniczy w organizacji różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie Gminy ale i nie tylko. Często wyjeżdża ze śpiewem, bierze udział w konkursach, targach, spotkaniach, wieczorach poetyckich, babskim biesiadowaniu czy festynach rodzinnych a wszystko po aby wspólnie spędzić czas a przy okazji kultywować tradycję...

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu