Składy osobowe stałych komisji Rady Gminy w Ostrowie

 

RADA GMINY OSTRÓW – KADENCJA 2018 – 2023

Komisja Rewizyjna

 1. Wolak Józef – Przewodniczący komisji
 2. Kłak Kazimierz
 3. Kobos Dominik
 4. Kopala Zdzisław
 5. Malikowski Bogusław

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Kobos Dominik – Przewodniczący komisji
 2. Czaja Grzegorz
 3. Guzek Grzegorz
 4. Kołodziej Robert

Komisja Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego

 1. Porzuczek Zdzisław – Przewodniczący komisji
 2. Bajor Józef
 3. Budzik Andrzej
 4. Czaja Grzegorz
 5. Nędza Rafał

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego

 1. Łącała Łukasz – Przewodniczący komisji
 2. Budzik Andrzej
 3. Gałda Marta
 4. Porzuczek Zdzisław
 5. Wolak Józef

Komisja Ochrony Środowiska

 1. Nędza Rafał – Przewodniczący komisji
 2. Bizoń Krzysztof
 3. Gałda Marta
 4. Guzek Grzegorz
 5. Łącała Łukasz

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Melioracji

 1. Kłak Kazimierz – Przewodniczący komisji
 2. Bizoń Krzysztof
 3. Kołodziej Robert
 4. Kopala Zdzisław
 5. Malikowski Bogusław
 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu