Ochotnicza Straż Pożarna w OstrowieZarząd OSP:
Prezes Artur Rudny   
Wiceprezes-Naczelnik Krzysztof Bajger   
Wiceprezes Jarosław Rudny   
Wiceprezes Janusz Dunaj
Z-ca naczel. Krzysztof Marchut       
Sekretarz Gabriela Wdowik  
Skarbnik Magdalena Wdowik   
Gospodarz Jan Rudny   
Kronikarz Patrycja Radoń   
Członek Zofia Boś
Członek Robert Borowiec   

Komisja Rewizyjna OSP:
Przewodniczący Andrzej Szostak
Wiceprzewodniczący Jan Szędzioł
Sekretarz Paweł Rudny
Członek Adam Gryboś
Członek Piotr Wdowik

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Grzegorz Czaja
Robert Borowiec
Janusz Dunaj
Jarosław Rudny
Bogusław Wdowik
Krzysztof Marchut
Klaudia Radoń
 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu