Ochotnicza Straż Pożarna w Woli OcieckiejZarząd OSP:
Prezes Mariusz Niewiadomski
Wiceprezes-Naczelnik Mateusz Ignac   
Wiceprezes Zbigniew Kobos   
Z-ca naczel. Leszek Napora   
Skarbnik Grzegorz Kalita   
Sekretarz Kamil Kośniowski
Gospodarz Józef Kędzior   
Kronikarz Rafał Karkut
Członek Jan Szczepanek

Komisja Rewizyjna OSP:
Przewodniczący Tadeusz Kalita
Sekretarz Patryk Kędzior
Członek Kamil Myszkowski

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Leszek Napora
Józef Kędzior
Tadeusz Kalita
best drops to grow longer eyelashes

 

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu