Ochotnicza Straż Pożarna w Woli OcieckiejZarząd OSP:
Prezes Mariusz Niewiadomski
Wiceprezes-Naczelnik Mateusz Ignac   
Wiceprezes Zbigniew Kobos   
Z-ca naczel. Leszek Napora   
Skarbnik Grzegorz Kalita   
Sekretarz Kamil Kośniowski
Gospodarz Józef Kędzior   
Kronikarz Rafał Karkut
Członek Jan Szczepanek

Komisja Rewizyjna OSP:
Przewodniczący Tadeusz Kalita
Sekretarz Patryk Kędzior
Członek Kamil Myszkowski

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Leszek Napora
Józef Kędzior
Tadeusz Kalita
best drops to grow longer eyelashes

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu