Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Raport WSO obowiązujace decyzje zbieranie 150102, 160103

Prowadzący odzysk,zbieranie odpadu o kodzie 020104 w latach 2016-2018

 

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Ostrów z dnia 08.06.2020r. w sprawie ustalenia zasad wydawania worków na odapady komunalne - PDF

Przykładowy druk wpłaty - plik PDF

Druki deklaracji:

druk deklaracji dla mieszkańcow 2023

druk deklaracji dla domkow letniskowych 2023

 

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

L.P.

Nr rejestrowy

Nazwa przedsiębiorcy

Adres siedziby podmiotu

NIP

REGON

1

ROŚ.2012.1

Produkcja Handel Usługi "EKOMAX"

Kotulak Jerzy

Hankówka 28, 39-200 Jasło

685-101-16-33

370244511

2

ROŚ.2012.2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

3-go Maja 11, 39-120 Sędziszów Młp.

818-00-02-067

690511170

3

ROŚ.2012.4

Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie

Ostrów 225, 39-103 Ostrów

818-10-07-003

690031569

4

ROŚ.2013.5

F.H.U.T "KAM"  Andrzej Dziuba

Krzywa 121A, 39-120 Sędziszów Młp.

818-118-09-83

690701923

5

ROŚ.2013.6

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o.

Wolności 44, 39-300 Mielec

817-13-96-575

690439247

6

ROŚ.2013.8

"DEZAKO" Sp. z o.o.

Kościuszki 30, 39-200 Dębica

872-000-36-57

850007171

7

ROŚ.2014.10

Gminny Zakład Usług Komunalnych

Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie

, 39-103 Ostrów

818-17-18-052

181108895

8

ROŚ.2023.11

,,EKOM" MACIEJCZYK SPÓŁKA JAWNA

Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

959-10-39-983

290804239

 

Lista przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Ostrów:

Tel. (17) 744 93 16 lub (17) 744 93 27 w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe dane o systemie dostępne są również na stronach internetowych Gminy Ostrów i GZUK Sp. z o.o.

Sprawozdania odpadowe:

sprawozdanie odpadowe za 2019

sprawozdanie odpadowe za 2018

sprawozdanie odpadowe za 2017

sprawozdanie odpadowe za 2016

sprawozdanie odpadowe za 2015

sprawozdanie odpadowe za 2014

sprawozdanie odpadowe za 2013

Analizy roczne systemu odpadowego:

Analiza systemu odpadowego za rok 2022

Analiza systemu odpadowego za rok 2021

Analiza systemu odpadowego za rok 2020

Analiza systemu odpadowego za rok 2019

Analiza systemu odpadowego za rok 2018

Analiza systemu odpadowego za rok 2017

analiza roczna systemu odpadowego za 2016

analiza roczna systemu odpadowego za 2015

analiza roczna systemu odpadowego za 2014

analiza roczna systemu odpadowego za 2013

Uchwały:

Uchwala - gorne stawki

Uchwala - metoda i stawka

Uchwala - oproznianie zbiornikow przedsiebiorca

Uchwala - regulamin

Uchwala - szczegolowy sposob

Uchwala - termin czestotliwosc i tryb

Uchwala - warunki bezdomne i schroniska

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu