Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Raport WSO obowiązujace decyzje zbieranie 150102, 160103

Prowadzący odzysk,zbieranie odpadu o kodzie 020104 w latach 2016-2018

 

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Ostrów z dnia 08.06.2020r. w sprawie ustalenia zasad wydawania worków na odapady komunalne - PDF

Przykładowy druk wpłaty - plik PDF

Druki deklaracji:

druk deklaracji dla mieszkańcow 2023

druk deklaracji dla domkow letniskowych 2023

 

Rejestr działalnośći regulowanej w zakresie odbioru odpadów na terenie Gminy Ostrów

L.P. Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy Ulica Nr domu Nr lok. Miejscowość Kod Poczta NIP REGON
1 ROŚ.2012.1 Produkcja Handel Usługi "EKOMAX" Kotulak Jerzy Hankówka 28 Jasło 39-200 Jasło 685-101-16-33 370244511
2 ROŚ.2012.2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 3-go Maja 11 Sędziszów Młp. 39-120 Sędziszów Młp. 818-00-02-067 690511170
3 ROŚ.2012.3 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Społka z o.o. Przemysłowa 12 Ropczyce 39-100 Ropczyce 818-00-02-050 690529720
4 ROŚ.2012.4 Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie Ostrów 225 Ostrów 39-103 Ostrów 818-10-07-003 690031569
5 ROŚ.2013.5 F.H.U.T "KAM"   Andrzej Dziuba Krzywa 121A Krzywa 39-120 Sędziszów Młp. 818-118-09-83 690701923
6 ROŚ.2013.6 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wolności 44 Mielec 39-300 Mielec 817-13-96-575 690439247
7 ROŚ.2013.8 "DEZAKO" Sp. z o.o. Kościuszki 30 Dębica 39-200 Dębica 872-000-36-57 850007171
8 ROŚ.2014.10 Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie 225 Ostrów 39-103 Ostrów 818-17-18-052 181108895

                         

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Ostrów:

Tel. (17) 744 93 16 lub (17) 744 93 27 w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe dane o systemie dostępne są również na stronach internetowych Gminy Ostrów i GZUK Sp. z o.o.

Sprawozdania odpadowe:

sprawozdanie odpadowe za 2019

sprawozdanie odpadowe za 2018

sprawozdanie odpadowe za 2017

sprawozdanie odpadowe za 2016

sprawozdanie odpadowe za 2015

sprawozdanie odpadowe za 2014

sprawozdanie odpadowe za 2013

Analizy roczne systemu odpadowego:

Analiza systemu odpadowego za rok 2022

Analiza systemu odpadowego za rok 2021

Analiza systemu odpadowego za rok 2020

Analiza systemu odpadowego za rok 2019

Analiza systemu odpadowego za rok 2018

Analiza systemu odpadowego za rok 2017

analiza roczna systemu odpadowego za 2016

analiza roczna systemu odpadowego za 2015

analiza roczna systemu odpadowego za 2014

analiza roczna systemu odpadowego za 2013

Uchwały:

Uchwala - gorne stawki

Uchwala - metoda i stawka

Uchwala - oproznianie zbiornikow przedsiebiorca

Uchwala - regulamin

Uchwala - szczegolowy sposob

Uchwala - termin czestotliwosc i tryb

Uchwala - warunki bezdomne i schroniska

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu