Ochotnicza Straż Pożarna w BliźnieZarząd OSP:
Prezes Edward Sołtys
Wiceprezes- Naczelnik Patryk Dmuchała
Wiceprezes Stanisław Zieliński
Z-ca naczel. Damian Jeleń   
Sekretarz Ewelina Jeleń   
Skarbnik Krzysztof Jeleń   
Gospodarz Karol Jeleń   
Kronikarz Katarzyna Dmuchała

Komisja Rewizyjna OSP:
Przewodniczący Stanisław Kozioł
Wiceprzewodniczący Kamil Jeleń
Sekretarz Dominik Cukla

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Wiesław Jeleń
Edward Sołtys

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu