Ochotnicza Straż Pożarna w BliźnieZarząd OSP:
Prezes Edward Sołtys
Wiceprezes- Naczelnik Patryk Dmuchała
Wiceprezes Stanisław Zieliński
Z-ca naczel. Damian Jeleń   
Sekretarz Ewelina Jeleń   
Skarbnik Krzysztof Jeleń   
Gospodarz Karol Jeleń   
Kronikarz Katarzyna Dmuchała

Komisja Rewizyjna OSP:
Przewodniczący Stanisław Kozioł
Wiceprzewodniczący Kamil Jeleń
Sekretarz Dominik Cukla

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Wiesław Jeleń
Edward Sołtys

 

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu