Ochotnicza Straż Pożarna w KamionceZarząd OSP:
Prezes Łukasz Kędzior   
Wiceprezes-Naczelnik Piotr Łagowski    
Wiceprezes Jan Saj    
Z-ca naczel. Rafał Wiktor   
Sekretarz Jerzy Bezara    
Skarbnik Zbigniew Sum    
Gospodarz Andrzej Niedźwiedź   
Kronikarz Marcin Smolak
Członek Magdalena Niedźwiedź

Komisja Rewizyjna OSP:
Przewodniczący Józef Wolak
Sekretarz Joanna Potwora
Członek Bartłomiej Świder

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Józef Bajor
Józef Wolak
Jan Potwora
Rafał Wiktor
Karolina Piwowar
Faustyna Świder

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu