Trasa rowerowa Ropczyce - Kamionka - Ropczyce (40,2 km)

Kilkugodzinna bardzo relaksująca wycieczka rowerowa, długości 37 km. Trasa nizinna, prowadząca w znacznej części terenami zalesionymi o gruncie piaszczystym, duktami polnymi oraz mniej uczęszczanymi drogami asfaltowymi. Polecana dla wszystkich miłośników turystyki rowerowej, niezależnie od wieku i kondycji fizycznej.

Trasa rowerowa w Gminie Ostrów

 

Start - (0 km) - Ropczyce (chodnik przy kościele parafialnym od strony Alejki ks. J. Cieśli). 
Dojazd od parkingu przy markecie "Supersam" do początku trasy (~ 300 m), ulicami: K. K. Wielkiego i ks. J. Zwierza (początek trasy u wylotu Alejki ks. J. Cieśli).
Po dojeździe do końca ulicy ks. J. Zwierza należy skręcić w prawo w ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego i jechać nią prosto wzdłuż zabudowań aż do osiągnięcia wiaduktu kolejo-wego (ok. 2,7 km). W trakcie jazdy mijamy po prawej budynki Przychodni Zdrowia i widoczny za nimi w oddali kościół N. M. Panny w Ropczycach, a następnie zabudowania Osiedla Pietrzejowa. Po przejechaniu pod wiaduktem kolejowym (trakt Kraków - Lwów) dalej jedziemy prosto i dopiero przed sklepem, stojącym przy moście na rzece Wielopolka, skręcamy
w ul. Rzeczną.

(3,3 km) - Ropczyce-Pietrzejowa (skrzyżowanie ulic S. Wyszyńskiego i Rzecznej).
Jedziemy ulicą wzdłuż wijącej się po prawej stronie drogi rzeki Wielopolki, mijając znajdujące się po lewej stronie zabudowania. Po kilkuset metrach ulica przechodzi w drogę polną, którą dalej przemieszczamy się wzdłuż rzeki, aby po ok. 1,5 km osiągnąć drogę asfaltową biegnącą w kierunku Kozodrzy.

(4,8 km) - Kozodrza (obok mostu na Wielopolce).
Wjeżdżamy na drogę asfaltową i dalej jedziemy prosto w kierunku Kozodrzy, mijając po prawej opuszczone zabudowania starego młyna i zabudowania gospodarskie tzw. "młynówkę" (piętrowy dom ze stajniami końskimi oraz stawem). Zabudowania są mocno zniszczone, choć architektura świadczy o dawnej ich świetności i dużej zamożności ich ówczesnych właścicieli. Po przebyciu ok. 900 m dojeżdżamy do drogi głównej Ostrów - Borek Wielki, gdzie przy skrzyżowaniu dróg stoi pomnik grunwaldzki - wzniesiony w 1910 r.

(5,8 km) - Kozodrza (skrzyżowanie dróg przy pomniku grunwaldzkim).
Zgodnie z drogowskazem skręcamy w prawo i jedziemy ok. 500 m drogą w kierunku Borku, mijając po prawej figurkę Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej (z połowy XVIII w.), stojącą na granicy wsi Kozodrza i Borek Mały. Następnie skręcamy w lewo w drogę asfaltową i terenem lekko wznoszącym się podążamy wzdłuż zabudowań w kierunku przysiółka Poręby Borkowskie. Po ok. 650 m kończy się nawierzchnia asfaltowa a zaczyna ubita piaszczysta droga, którą jedziemy dalej, mijając leżące po obu stronach drogi trzy tzw. stawy żwirowe, szczególnie atrakcyjne dla wędkarzy. Następnie przemieszczając się dalej tą drogą dojeżdżamy do drogi asfaltowej i kierujemy się nią w lewo, by po ok. 50 m osiągnąć skrzyżowanie dróg, przyozdobione przydrożną kapliczką.

(8,0 km) - przysiółek Poręby Borkowskie (kapliczka przy skrzyżowaniu dróg).
Zgodnie z drogowskazem skręcamy w prawo w drogę bitą i jedziemy w kierunku lasku, by na najbliższym rozwidleniu dróg skierować się w prawo. Po prawej stronie mijamy opuszczone budynki magazynowe i po 1 km jazdy napotykamy kolejne rozwidlenie dróg. Drogowskaz kieruje nas w prawo i jedziemy ok. 900 m prosto drogą, aż do skrzyżowania dróg (po prawej pojedyncza zagroda). Zgodnie z drogowskazem skręcamy w lewo w las i podążamy prostą leśną drogą ok. 1,5 km, aż do osiągnięcia drogi asfaltowej Ocieka - Kamionka (miejscowość Żdżary). Po drodze mijamy dwa urokliwe stawy i bardzo rozległy młodnik. Tutaj skręcamy w prawo i podążamy drogą asfaltową w kierunku Kamionki. Zaraz po skręcie mijamy po lewej zabudowania leśniczówki w Żdżarach oraz grupę starych dębów - pomników przyrody i po ok. 700 m docieramy do drogi głównej Sędziszów - Niwiska.

(12,2 km) - Kamionka (skrzyżowanie dróg przy zalewie).
GODNE OBEJRZENIA. Zalew na rzece Tuszymce miejsce wypoczynku i rekreacji wielu mieszkańców kilku sąsiednich gmin. Wzdłuż jego brzegów znajdują się liczne ośrodki wczasowe, pole namiotowe oraz przystań wodna. Są tutaj również kąpieliska oraz liczne miejsca do wędkowania, co powinno zachęcić turystów do zatrzymania się w tym bardzo malowniczym miejscu.
Kamionka - wieś o bogatych tradycjach w kultywowaniu folkloru (wielu muzyków ludowych), położona jest na piaszczystym gruncie wśród lasów. Urodził się w niej Wilhelm Mach - literat, przedstawiający w swoich powieściach wieś Kamionkę jako najpiękniejsze miejsce na świecie. Cenne pamiątki po pisarzu znajdują się w Izbie Pamięci w budynku Domu Kultury, a jego imieniem nazwano Szkołę Podstawową w Kamionce. W szkole tej działa Schronisko Młodzieżowe

Przy zalewie, zgodnie z drogowskazem skręcamy w lewo i jedziemy w stronę wsi Kamionka. Po minięciu mostu na Tuszymce skręcamy w lewo (przy kapliczce) w drogę bitą i jedziemy nią wzdłuż zabudowań i po kilkuset metrach znajdziemy się przy ogrodzeniu miejsca biwakowego.

(13,0 km) - Kamionka (miejsce biwakowe)
Miejsce biwakowe. Ogrodzony teren, zaopatrzony w stoły i ławy oraz miejsce do palenia ognisk. Można tutaj odpocząć i nabrać sil przed dalszą trasą. W tym miejscu urodził się Wilhelm Mach, a na pamiątkę tego faktu ustawiono tutaj pomnik.

Kontynuując jazdę kierujemy się za znakami wzdłuż ogrodzenia okalającego opuszczone magazyny, a następnie wjeżdżamy w drogę leśną. Tą drogą mimo licznych rozjazdów i skrzyżowań leśnych dróg podążamy prosto ok. 1 km przez las. Po dotarciu do leśnej drogi poprzecznej skręcamy w lewo i jedziemy nią prosto, mijając po drodze kilka wielkich drewnianych krzyży, znaczących drogę do miejsca, gdzie stoi krzyż ku czci księdza Romana Sitki, beatyfikowanego przez Ojca Sw. Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Polski w War-szawie 13.06.1999 r.

(14,4 km) - Kamionka-Sekwestr (polana ks. Romana Sitki)
"W tym miejscu żył i wychowywał się błogosławiony ks. Roman Sitko (1880-1942). Kamionka-Sekwestr" - tak brzmi napis na wielkim kamieniu, leżącym na polanie leśnej obok wielkiego drewnianego krzyża. Obok drewniana studnia z żurawiem, a w perspektywie mieszkańcy planują tutaj budowę kaplicy.

Podążając dalej za drogowskazem drogą leśną dojedziemy do skrzyżowania dróg leśnych z przydrożnym krzyżem, niedaleko pojedynczej zagrody przysiółka Sekwestr. Skręcamy w prawo i kierujemy się prostą drogą leśną w stronę miejscowości Sadykierz .

(16,9 km) - Sadykierz (skrzyżowanie dróg).
Zgodnie z tablicą drogowskazową skręcamy w lewo w drogę bitą prowadzącą wzdłuż zabudowań. Tą drogą jedziemy ok. 650 m i przy zabudowaniu posiadającym bardzo starą drewnianą kuźnię skręcamy w prawo. Między domami ścieżką zjeżdżamy w dół w kierunku widocznego jeziorka.

(18,0 km) - Sadykierz (jeziorko).
GODNE OBEJRZENIA. Jeziorko polodowcowe znane z dużej ilości kwitnących grzybieni białych (lilii wodnych), które tworzą niezapomniany widok, dodając niezwykłego uroku temu zakątkowi.
TURYSTO! - Odpocznij tutaj, lecz staraj się o zachowanie spokoju i czystości na tym terenie.

Przy jeziorku skręcamy w lewo i jedziemy drogą leśną, a po kilkudziesięciu metrach, na rozwidleniu dróg, kierujemy się w lewo i podążamy przez las (ok. 200 m), aby dotrzeć do drogi biegnącej od miejscowości Blizna. Tutaj skręcamy w lewo i po ok. 300 m dojeżdżamy do drogi prowadzącej przez Sadykierz, którą kierujemy się w prawo. Jadąc przez cały czas tą drogą najpierw o nawierzchni utwardzonej, potem asfaltowej dojedziemy do miejscowości Ocieka, mijając po drodze okazałe bunkry na "tatarskim wzgórzu". Po osiągnięciu drogi Kamionka - Ocieka skręcamy w prawo i po 200 m dojeżdżamy do skrzyżowania przy kościele parafialnym w Ociece.
WARTE OBEJRZENIA: Kościół parafialny św. Katarzyny w Ociece (z lat 1908-1910) wraz z kaplicą grobową hr. Romerów (wybudowaną na miejscowym cmentarzu w 1905 r.).

(22,2 km) - Ocieka (skrzyżowanie przy kościele).
Zgodnie z drogowskazem skręcamy w drogę biegnącą z lewej strony kościoła wzdłuż jego muru i po 300 m dojeżdżamy do drogi głównej Mielec - Ropczyce. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i przemierzamy kolejne 300 m, zwracając szczególną uwagę na poruszające się po drodze pojazdy. Po przejechaniu mostu na rzece Tuszymce skręcamy w prawo w drogę asfaltową.

(22,7 km) - Ocieka-Zagrody (skrzyżowanie dróg przy moście).
Po pokonaniu ok. 700 m skręcamy w lewo (na rozjeździe dróg) w drogę leśną i jedziemy nią, mijając kilka zagród, do następnego rozjazdu dróg leśnych i ponownie kierujemy się w lewo. Po przejechaniu kolejnych 700 m dojeżdżamy do drogi asfaltowej biegnącej w kierunku Pustkowa. Tutaj skręcamy w prawo i po 150 m znajdziemy się na skrzyżowaniu dróg w przysiółku Paszczyna.

(25,0 km) - Paszczyna-przysiółek (skrzyżowanie dróg).
Zjeżdżamy z drogi głównej w lewo w drogę polną w kierunku przysiółka Ocieszyn. Po dojeździe do zabudowań przysiółka Ocieszyn zauważymy zmianę rodzaju nawierzchni -- zaczyna się droga asfaltowa, którą dojeżdżamy do skrzyżowania drogi asfaltowej z polną. Po skręcie w lewo w drogę polną i przejechaniu ok. 150 m znajdziemy się na skrzyżowaniu dróg, przy którym stoi metalowy krzyż. Omijając go z prawej strony jedziemy prosto, kierując się stronę lasu, aby przy pojedynczym zabudowaniu skręcić w prawo w drogę leśną. W lesie jedziemy za znakami, najpierw drogą leśną, później po zjeździe w lewo - ścieżką, a dalej, po skręcie w lewo - ponownie drogą leśną aż do krawędzi lasu.

(27,9 km) - przysiółek Podlesie (skrzyżowanie dróg pod lasem).
Po dojeździe do skrzyżowania pod lasem skręcamy zgodnie z drogowskazem w prawo i jedziemy początkowo wzdłuż zabudowań, a następnie otwartą przestrzenią w kierunku wsi Skrzyszów. Mijając po prawej nowoczesną budowlę kościoła parafialnego dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą główną biegnącą przez Skrzyszów.

(29,7 km) - Skrzyszów (skrzyżowanie dróg przy kościele).
Po skręcie w lewo jedziemy drogą przez wieś ok. 0,5 km, bardzo uważając na przejeżdżające samochody. Następnie zgodnie z drogowskazem skręcamy w prawo w drogę asfaltową, którą dojeżdżamy do rzeki Wielopolka. Po przejechaniu przez drewniany most skręcamy w lewo w drogę polną i poruszamy się początkowo wzdłuż rzeki, a następnie zgodnie z drogowskazem polną dróżką przez łąkę w kierunku zabudowań wsi Brzezówka. Gdy dojedziemy do drogi asfaltowej skręcamy w prawo i poruszamy się po niej wzdłuż zabudowań, mijając rosnące po prawej stronie trzy, bardzo stare i niezmierne malownicze wierzby. Dalej przejeżdżamy pod wiaduktem kolejowym, po którym przebiega magistrala Lwów - Kraków i osiągamy skrzyżowanie z drogą Brzezówka - Ropczyce.

(32,6 km) - Brzezówka (skrzyżowanie przy wiadukcie).
Zgodnie z drogowskazem skręcamy w lewo i drogą asfaltową poruszamy się równolegle do linii kolejowej (ul. Dworcowa), mijając po lewej nowoczesny budynek Dworca PKP Ropczyce. Po przejechaniu pod wiaduktem drogowym (droga Ropczyce - Mielec) dojeżdżamy do ulicy Robotniczej.

(34,8 km) - Ropczyce-Czekaj (skrzyżowanie ulic Dworcowej i Robotniczej).
Zgodnie z drogowskazem kierujemy się w lewo w ul. Robotniczą, a tuż zaraz przed zaporą kolejową skręcamy w prawo i jedziemy drogą wzdłuż torów obok zabudowań służb kolejowych. Następnie przejeżdżamy przez przejazd kolejowy na pojedynczym torowisku (zachować dużą ostrożność) i po skręcie w lewo kontynuujemy jazdę wzdłuż torów, aż do osiągnięcia kolejnego przejazdu kolejowego. Przy przejeździe skręcamy w prawo i podążamy polną drogą w kierunku osiedla Pietrzejowa, podziwiając panoramę przemysłowej dzielnicy Ropczyc.

(37,5 km) - Ropczyce-Pietrzejowa (skrzyżowanie dróg przy kapliczce św. Jana).
Po dojeździe do bardzo okazałej i ciekawie położonej kapliczki św. Jana Nepomucena kierujemy się na rozjeździe dróg w lewo i dalej podążamy drogą w kierunku osiedla. Po osiągnięciu zabudowań kierujemy się w prawo w ul. S. Wyszyńskiego i jedziemy nią do końca (cały czas prosto), mijając po drodze szereg kapliczek i krzyży przydrożnych.

(40,2 km) - Ropczyce (skrzyżowanie ulic kard. S. Wyszyńskiego i ks. J. Zwierza).
Koniec trasy.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu