Skrzyszów to rozległa i gospodarna miejscowość w większości z nową zabudową. Na jej terenie działają placówki handlowe, usługowe, trzygwiazdkowy hotel i restauracja, szkoła oraz remiza. W sołectwie funkcjonuje Gminne Centrum Informacji i biblioteka. Przez tę miejscowość przebiega odcinek autostrady A4.

Niezwykły dwór

W Skrzyszowie nie lada atrakcją jest murowany piętrowy dwór (własność prywatna Tadeusza Lecha), który pochodzi z XVI stulecia. Obiekt ten wspaniale zachowany, uroku dodaje mu przepięknie urządzone ogrody.  Dwór ten wzniesiony najprawdopodobniej w połowie XVI wieku dla Hieronima Mieleckiego, ówczesnego właściciela tutejszych dóbr, starosty brzeskiego i sandomierskiego. Obiekt reprezentuje popularny typ renesansowego dworu małopolskiego. Murowany z kamienia i cegły. Obsadzony jest na sklepionych kolebkowo piwnicach, wybudowany na planie kwadratu pierwotnie miał charakter obronny do dziś na klatce schodowej istnieją ślady zamurowanego okna strzeleckiego. Funkcję obronną potwierdzają resztki ziemnego wału od północy i fosy od północnego zachodu. Od południa siedzibę broniła rzeka Wielopolka. Z upływem wieków skromna rezydencja, w XVIII w. - Lubienieckich, w XIX w. - Skrzyńskich, od II połowy XIX w. do końca II wojny- Pilaszewskich przestała wystarczać właścicielom. Źródła wymieniają drugi, znacznie młodszy dwór, zniszczony w 1945 roku, który zapewne pełnił funkcje mieszkalne. W tym czasie dawny, XVI - wieczny dwór zamieniono na lamus. Tradycja utrzymuje, że mieścił on też zbór protestancki. Podczas rabacji galicyjskiej, w 1846r., renesansowy budynek został silnie zdewastowany. Powtórnie zamieszkały po 1915 roku doczekał się remontu połączonego z częściową przebudową. W tym czasie wybito na piętrze nowe, neoromańskie okna. Dzielone kolumienkami, zwieńczone arkadkami odcinają się malowniczo od spokojnej bryły, dodając dworowi oryginalnego, jednostkowego wyrazu. Suchą prostotę ścian ożywiają wąskie pasy gzymsów: kordonowego i wieńczącego i nowszy wykusz na piętrze wschodniej elewacji. Wejście, wykrojone łukowo, akcentuje półkoliście wygięty odcinek gzymsu wsparty na dwóch, smukłych kolumienkach, całość nakrywa czterospadowy dach kryty dachówką.

http://anti-inflammatory-medication.info

Dwór w Skrzyszowie

Na zachód od budynku, w jego bezpośrednim sąsiedztwie, na niewielkim kopcu rośnie imponujący, liczący ponad 300 lat dąb o rozłożystej koronie. Powyżej, w ramach rewaloryzacji zespołu dworskiego zbudowany został hotel z pełnym zapleczem gastronomicznym i urządzeniami rekreacyjnymi.  

W czasie okupacji

W latach okupacji niemieckiej Skrzyszów stanowił bazę kontrowersyjnego oddziału Gwardii Ludowej - Armii Ludowej, oskarżanych przez okoliczną ludność o działalność bandycko-rabunkową. W przededniu wejścia na te tereny Armii Czerwonej dowódcy wspomnianego oddziału GL\AL - Stanisław Jaskier oraz Władysław Wilczyński zostali wyrokiem polskiego państwa podziemnego zlikwidowani przez żołnierzy Armii Krajowej. Również ze Skrzyszowa pochodził przedwojenny działacz Komunistycznej Partii Polski i najprawdopodobniej jej agent w szeregach PSL "Piast", a później SL Piotr Chłędowski.

Młoda parafia

Skrzyszów jest również siedzibą parafii. Nowoczesny kościół, usytuowany przy skrzyżowaniu lokalnych dróg ma plan prostokąta nakrytego stromym, dwuspadowym dachem. Ponad wejściem góruje czworoboczna wieża o stożkowym hełmie, wpojona częściowo w mury fasady. Od kiedy w 1980 r. proboszczem w Lubzinie został ks. Józef Dudziak, w Skrzyszowie rozpoczęło się regularne sprawowanie Mszy św. w każdą niedzielę. Później rozpoczęły się starania o budowę nowej świątyni i utworzenie nowej parafii. Dzieło budowy kościoła rozpoczął ks. J. Dudziak. Najpierw miał być to punkt dojazdowy. Potem do budowy filialnego kościoła został oddelegowany z Lubziny ks. Andrzej Klimek. Zaangażowanie ludzi w budowę kościoła było, jak na niewielką, liczącą ok. tysiąca mieszkańców parafię, wielkie. Inwestycję rozpoczęto w 1983 r., jej budowa została zakończona w 1989 r. Jednak prace nad wykończeniem świątyni, a szczególnie jej wnętrza trwały jeszcze kilka lat. W kościele uwagę zwracają dwa boczne ołtarze. Po lewej stronie znajduje się duży obraz Jezusa Miłosiernego, a po jego bokach mniejsze obrazy przedstawiające polskich świętych. Po stronie prawej w centralnym miejscu jest duża kopia obrazu Matki Bożej z Zagórzan k. Gorlic, obok niej mniejsze, przedstawiające sceny z tajemnic różańcowych.
Parafia pw. św. Józefa erygowana została przez ks. bpa Jerzego Ablewicza 6 czerwca 1984 r.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu