Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie

Kierownik Zakładu:  Marek Gubernat

 

Adres:

39-103 Ostrów

Ostrów 225

 

Telefony:

Centrala i dz.obsługi klienta tel: 17 2235 810

Sekretariat: tel/fax. 17 2235 809

Oczyszczalnia ścieków w Skrzyszowie tel. 17 745 11 61

SUW Ostrów tel: 17 745 10 33

SUW Ruda tel: 17 745 83 44

SUW Wola Ociecka tel: 17 223 04 46

Pogotowie wod-kan: tel. 695 599 561

Zakład Zagospodarowania i Składowisko odpadów w Kozodrzy: tel. 607 053 110

 

Inny kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zukostrow.pl

 

NIP: 818-10-07-003

REGON:  690031569

 

Zakład powstał w roku 1992 -  z dniem 1 stycznia 2010r.  został przekształcony Uchwałą Nr XXXV/279/09 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 21 października 2009r. w jednostkę organizacyjną  p.n. 
"Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie", działającą w formie jednostki budżetowej.

Zakład działa w szczególności na podstawie:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym     odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.).
oraz w opraciu o nadany Statut.

Celem Zakładu jest zarzadzanie i utrzymywanie mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Ostrów poprzez prowadzenie działalności usługowej na rzecz Gminy, jej mieszkańców oraz innych osób prawnych i fizycznych w zakresie gospodarki komunalnej.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu