Ochotnicza Straż Pożarna w KozodrzyZarząd OSP:
Prezes Sebastian Dyło   
Wiceprezes-Naczelnik Jakub Kot
Wiceprezes Wiesław Łukasik    
Za-ca naczel. Michał Kot
Sekretarz Jakub Kot    
Skarbnik Robert Stachnik   
Gospodarz Weronika Dyło
Kronikarz Żaneta Piasecka    
Członek Michał Bochenek

Komisja Rewizyjna OSP:
Przewodniczący Marek Koziński
Członek Mieczysław Malinowski
Sekretarz Mariusz Niwa

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Marek Koziński
Krzysztof Koziński
Mariusz Niwa
Jakub Kot
Hubert Kot

 

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu