W czwartek, 7 lutego 2018 r. w Ostrowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Lasovia. W programie zebrania oprócz wyboru przewodniczącego i Komisji Mandatowej  oraz Komisji Uchwał i Wniosków było również m.in. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2017 r., sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 r., sprawozdanie Komisji Mandatowej a także  udzielenie Absolutorium Zarządowi.

Gminami wchodzącymi w skład LGD Lasovia są: Niwiska, Cmolas, Tuszów Narodowy, Mielec i Ostrów. Stowarzyszenie to działa m.in. na rzecz rozwoju lokalnego, aktywizację społeczności wiejskiej a jej celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców swojego obszaru oraz wzrost aktywności społeczno-gospodarczej.

Więcej informacji dotyczących działalności LGD Lasovia można znaleźć na stronie: http://www.lasovia.com.pl/

Mateusz Surman

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu