Gmina Ostrów otrzymała dofinansowanie w ramach VI Edycji Programu Polski Ład dla inwestycji pn.: „Przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowościach Borek Mały, Kamionka, Ocieka, Ostrów, Wola Ociecka i Skrzyszów - Gmina Ostrów”. Łączna długość przebudowanych i remontowanych dróg wyniesie ok. 3540mb!

  • Przewidywany koszt inwestycji: 2 496 800 zł brutto
  • Uzyskane dofinansowanie: 2 446 864 zł
  • Wkład własny gminy: 49 936 zł

Zakres przebudowy i remontów:

  • Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 1690 w Ostrowie o długości ok. 80mb,
  • Remont drogi wewnętrznej nr ewid. działki 24/1 w Kamionce o długości ok. 370mb,
  • Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 1159 w Skrzyszowie o długości około 320mb,
  • Remont i przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 1570, 1239, 1547, 380, 1442 w Kamionce o długości ok. 530mb,
  • Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 709/2, w Ociece i 709/2 w Woli Ocieckiej o długości ok 1150mb,
  • Remont drogi publicznej nr 107467R w Borku Małym o długości ok. 800mb,
  • Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 1107/1 i 1107/2 w Ostrowie o długości ok. 300mb

 

polski lad gmina ostrow

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu