Ostrów, dnia 18.09.2020r.

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2020r. poz. 713/, z w o ł u j ę na dzień 30 września 2020r. na godzinę 12ºº posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XXII. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie obecności.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. z uwzględnieniem informacji o realizacji inwestycji zaplanowanych na rok bieżący.

7. Analiza sytuacji oświatowej na terenie gminy Ostrów oraz ocena przygotowania obiektów szkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwał:

· w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ostrów na rok szkolny 2020/2021;

· w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;

· w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020.

9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Bajor

 

 

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu