INFORMACJA O DEBACIE

 „Raport o stanie Gminy Ostrów za 2022 rok”.

 

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r., poz.40 ze zm.) Wójt Gminy Ostrów przedstawia „Raport o stanie Gminy Ostrów za 2022 rok”.

W debacie nad raportem o stanie Gminy Ostrów za 2022 rok mogą zabrać głos radni oraz mieszkańcy Gminy. Według  ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Ostrów, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Zgłoszenie wraz z listą poparcia należy złożyć w Biurze Rady Gminy, pok. nr 20 w terminie do `13 czerwca 2023r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Sesja na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Ostrów za 2022 rok, odbędzie się 14 czerwca 2023r., (środa), godzina 1400. Miejsce obrad: sala narad budynku Urzędu Gminy w Ostrowie.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rafał Nędza

 

 

Do pobrania:

  1. Raport o stanie Gminy Ostrów za 2022 rok: do pobrania
  2. Formularz zgłoszenia do debaty: do pobrania

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu